• Skriv ut

Behörighetssystemets historia

När elektrifieringen av Sverige tog fart i början av 1900-talet uppstod ett behov av att säkerställa tillräcklig kompetens hos dem som utförde elinstallationer. Syftet var att förhindra olyckor.

De första statliga bestämmelserna med krav på behörighet för dem som skulle utföra elinstallationer kom år 1919. Idag består regelverket som utgör behörighetssystemet av ellagen, elinstallatörsförordningen och föreskrifter från Elsäkerhetsverket.

I takt med att samhället förändras har Elsäkerhetsverket arbetat aktivt för att behörighetsreglerna ska stärka elsäkerheten. Det är inte bara den tekniska utvecklingen som påverkar, utan även internationell standardisering och Sveriges medlemskap i EU. Därför har en elbehörighetsutredning utrett bland annat om det ska införas en ny elsäkerhetslag och om det behövs mer än en behörighetsnivå. I nuläget finns det flera olika behörighetstyper, där varje typ ger rätt att utföra olika sorters behörighetskrävande arbeten.

Resultatet av utredningen ledde till ett beslut om en ny lag som träder i kraft 1 juli 2017, samt ett omarbetat behörighetssystem. De nya reglerna gör det enklare och tryggare för både konsumenter och de som jobbar inom elsektorn.

Mer information

Andra webbplatser

Sidansvarig: Per Höjevik
Publicerad: 2014-03-26
Senast uppdaterad: 2016-08-10