• Skriv ut

Behörighet för elinstallationer

Enligt elinstallatörsförordningen krävs det behörighet för att utföra vissa elinstallationer. Efter utbildning och praktik kan man ansöka om behörighet som elinstallatör hos oss. Ska du köpa elinstallatörstjänster kan du kontrollera om en person har den behörighet som krävs. Kontrollen sker mot vårt register.

Behörighet – för att förebygga risken för skador

Syftet med behörighetssystemet är att förebygga risk för skador på person och egendom till följd av bristfällig eller felaktig installation av elektriska starkströmsanläggningar. Genom att utfärda och följa upp behörigheter samt genom tillsyn kan vi säkerställa tillräcklig kompetens hos dem som utför elinstallationer.

Som elinstallatör får man utöva överinseende över en yrkesman. Det innebär att en yrkesman kan utföra behörighetskrävande elarbeten utan att själv vara behörig, under överinseende av en elinstallatör som är anställd i samma företag. Det finns olika behörighetstyper som omfattar olika behörighetskrävande arbeten.

Behörighet kräver utbildning och praktik

För att få en behörighet ställer vi krav på specifik utbildning som uppfyller föreskrivna krav samt praktik under överinseende av elinstallatör. Regler för behörighet som elinstallatör finns i Elsäkerhetsverkets föreskrifter ELSÄK-FS 2013:1 .

Varje behörighet är personlig och gäller tills vidare.

Kontrollera din elinstallatörs behörighet

Som ägare eller användare av en fastighet är du ansvarig för att elinstallationerna är korrekt utförda och säkra. Ska du köpa tjänster inom elinstallationer kan du få veta om personen har behörighet i vårt elinstallatörsregister. Där finns också information om personen varnats eller om behörigheten inskränkts eller återkallats.

Behörighet - en fråga för många

Bland länkarna nedan hittar du information för dig som ska köpa elinstallatörstjänster. Där finns även information för dig som är elinstallatör och för dig som är yrkesman  och eventuellt vill ansöka om behörighet.

Nya regler från 1 juli 2017

På den här sidan finns det information som slutar att gälla den 1 juli, då nya regler träder i kraft. Läs mer om förändringarna.

Sidansvarig: Per Höjevik
Publicerad: 2014-11-24
Senast uppdaterad: 2017-01-24