• Skriv ut

Sökande med utländska meriter

Har du meriter som elinstallatör från ett annat EES-land kan du ansöka om att få dina kvalifikationer erkända i Sverige.

För dig som sökande med utländska yrkeskvalifikationer (gäller endast sökande med meriter från länder som omfattas av Lag (2016:145) om erkännande av yrkeskvalifikationer) ska du med din ansökan bifoga styrkt kopia av examens-, utbildnings-, eller annat kompetensbevis samt i vissa fall yrkeserfarenhet.

Bevisen ska intyga att dina yrkeskvalifikationer minst motsvarar de krav som ställs av Elsäkerhetsverket för den sökta behörigheten.

Yrkeskvalifikationsdirektivet hittar du i sin helhet på Elsäkerhetsverkets webbsida om gällande regler.

Information in English

You will find information in English through the link English at the top of the page. 

Mer information

Sidansvarig: Per Höjevik
Publicerad: 2013-12-26
Senast uppdaterad: 2016-06-17