• Skriv ut

Så ansöker du om behörighet

För att få behörighet ställs ett utbildningskrav och ett krav på genomförd praktik. Var noga med att ta reda på vilka krav som ställs för den behörighetstyp du vill söka. Den informationen finns i Elsäkerhetsverkets föreskrifter ELSÄK-FS 2013:1.

För att vi ska kunna påbörja handläggningen av din ansökan ska du sända in ansökningshandlingar samt betala en ansökningsavgift. När både ansökningshandlingar och ansökningsavgift kommit in till oss skickar vi en bekräftelse till dig. Handläggningstiden beräknas därefter ta fyra veckor. Under sommaren kan det vara längre handläggningstid.

Ansök med e-tjänst

Det är smidigt att ansöka om behörighet via vår e-tjänst. För att kunna använda e-tjänsten behöver du en e-legitimation. Du hittar information om att använda e-tjänsten nedan.

Ansök med blankett

Du kan även skriva ut en ansökningsblankett och skicka den till Elsäkerhetsverket per post. Saknar du svenskt personnummer måste ansökan göras per post. Blanketten hittar du nedan under länken "Blankett för ansökan om behörighet".

Ansökningsavgift

Ansökningsavgiften är 1 350 kronor och betalas in till Elsäkerhetsverkets
bankgiro 503-0333. För inbetalningar utanför Sverige betalas ansökningsavgiften in till:
IBAN: SE2012000000012810104492

SWIFT/BIC: DABASESX.

Observera att du ska ange namn och personnummer (yyyymmdd-nnnn) som referens/meddelande vid inbetalningen. Detta behövs för att vi ska se att det är just din ansökan betalningen avser.

Om ansökningsavgiften inte är betald inom sju dagar efter att vi mottagit dina ansökningshandlingar, kommer vi att meddela dig via en påminnelse.
Om ansökningsavgiften därefter inte betalas inom angiven tid kommer Elsäkerhetsverket att avvisa din ansökan.

Ansökningshandlingar

Följande handlingar ska du bifoga din ansökan:

Ansökningsblankett - På blankett som fastställts av Elsäkerhetsverket.

Utbildning - styrkta kopior på intyg eller betyg över genomförda utbildningar, som är relevanta för den sökta behörigheten.

Praktik - praktikintyg som är utfärdat av den/de elinstallatörer som haft överinseende över din praktik, på blankett som fastställts av Elsäkerhetsverket.

Utbildningskrav och praktikkrav för respektive behörighet regleras i Elsäkerhetsverkets behörighetsföreskrifter ELSÄK-FS 2013:1 (du hittar Elsäkerhetsverkets föreskrifter under Mer information).

För dig som har behörighet i ett annat EES-land ska examens- utbildnings- eller annat kompetensbevis som utfärdats av behörig myndighet i ett annat EES-land än Sverige bifogas.

Förlängning av behörighet är borttagen

Elsäkerhetsverket har bedömt att regeln att en behörighet gäller i femton år och förlängs tio år i taget efter ansökan, inte har någon praktisk nytta. Därför har kravet på förlängning slopats.

Kontakt

Registrator


Telefon: (Växel) 010-168 05 00
E-post: registrator@elsakerhetsverket.se

Dokument

Ansökningsblankett

Blankett för ansökan om behörighet (pdf)

Praktikintyg

Praktikintyg allmän behörighet:
Blankett för praktikintyg AB och ABL (pdf)
Så här fyller du i ovanstående blankett (pdf)

Praktikintyg begränsad behörighet BB1:
Blankett för praktikintyg BB1 (pdf)
Så här fyller du i ovanstående blankett (pdf) 

Praktikintyg begränsad behörighet BB3
Blankett för praktikintyg BB3 (pdf)
Så här fyller du i ovanstående blankett (pdf) 

Praktikintyg kabelförläggning i mark BB3
Blankett för praktikintyg kabelförläggning i mark (pdf) 
Så här fyller du i ovanstående blankett (pdf) 

Andra webbplatser

Sidansvarig: Per Höjevik
Publicerad: 2014-03-26
Senast uppdaterad: 2017-03-20