• Skriv ut

Praktik för att söka behörighet

Om du i framtiden vill bli elinstallatör måste du genomgå utbildning och praktisk erfarenhet av elinstallationsarbete. Praktiken innebär i huvudsak att du utför behörighetskrävande arbete under överinseende av en elinstallatör.

Omfattningen av arbetet och under hur lång tid, beror på vilken typ av behörighet yrkesmannen avser att söka. Yrkesmannen som avser att bli elinstallatör kan även tillgodoräkna sig en mindre del icke behörighetskrävande arbete. Detta bedöms i varje enskilt fall av Elsäkerhetsverket. Vid sådan praktik är det arbetsgivaren som intygar att den sökande utfört sådant arbete.

Om du i framtiden vill söka behörighet är det viktigt att du redan innan arbetet påbörjas har tänkt på att praktiken ska ha ett visst innehåll och diskuterar detta med den elinstallatör som ska utöva överinseendet. Det är därför viktigt att du själv ser till att omfattningen av praktiken blir så mångsidig som möjligt.

Praktiken ska enligt 1 kap. 6 § ELSÄK-FS 2013:1 ge erfarenhet av följande arbeten som den aktuella behörigheten omfattar.

  • Val och montering av ledningssystem
  • Val och montering av jordningssystem
  • Val och montering av bryt- och manöverdon
  • Val och montering av elektriska skyddsapparater
  • Kontroll före i bruktagning och felsökning

Detta gäller inte för begränsad behörighet BB3 där praktiken beslutas av Elsäkerhetsverket i varje enskilt fall.

Nämn vilka moment som genomförts 

Det är elinstallatören som i intyget anger vilka av dessa moment du genomfört och har tillräcklig erfarenhet av efter genomgången praktik. Om något moment inte utförts under praktiktiden anges detta i intyget. Du kan då komplettera dessa moment genom att genomföra ytterligare praktik för att få den erfarenhet som saknas.

Praktikens sammansättning

Praktikens sammansättning beror på vilken typ av behörighet yrkesmannen avser att söka.

För att läsa mer om de olika praktikkravens innehåll se sidan Vilka behörighetstyper finns? samt Elsäkerhetsverkets föreskrifter ELSÄK-FS 2013:1.

Observera att en elinstallatör endast får utöva överinseende över sådant arbete som omfattas av den egna behörigheten. Detta innebär till exempel att om den elinstallatör som utövar överinseende över dig har en ABL-behörighet så kan du inte göra högspänningspraktik under dennes överinseende.

Nya regler från 1 juli 2017

På den här sidan finns det information som slutar att gälla den 1 juli, då nya regler träder i kraft. Läs mer om förändringarna.

Sidansvarig: Per Höjevik
Publicerad: 2014-03-17
Senast uppdaterad: 2017-01-24