• Skriv ut
Alternativ bildtext

Att vara yrkesman

Att vara yrkesman innebär att man utför behörighetskrävande elarbeten, utan att själv vara behörig, under överinseende av en elinstallatör.

Om du utför behörighetskrävande arbete utan överinseende innebär det att du bryter mot elinstallatörsförordningen. Detta är straffbart enligt ellagen, läs mer om detta på sidan Information om regelverket. Därför är det viktigt att du i ditt arbete känner till vem som utövar överinseende över dig.

Om du som yrkesman ansöker om och får behörighet innebär det att du inte längre behöver arbeta under överinseende.

Om du är intresserad av att söka behörighet är det viktigt att du tar reda på vad som krävs och diskuterar detta med den elinstallatör som utövar överinseende över dig. Det är elinstallatören som utfärdar det intyg som Elsäkerhetsverket kräver när du ansöker om behörighet. Läs mer på vår sida Att intyga praktik åt en yrkesman.

Yrkesmannens kom-ihåg

  • Kontrollera att en behörig installatör utövar överinseende över dig, eftersom arbetet annars är obehörigt.
  • Kontrollera att det arbete du utför under överinseende omfattas av elinstallatörens behörighet.
  • Om du inte är anställd i samma företag som elinstallatören – se till att få en kopia av den dokumentation som upprättas då så att du vet vilket arbete du får utföra.
  • Om du vill ansöka om behörighet i framtiden
    -  diskutera detta med den elinstallatör som utövar överinseende över dig så att ni kan planera arbetet så att det uppfyller kraven på praktik, och
    -  begär intyg av elinstallatören så snart du kan efter att du genomfört hela eller delar av praktiken.

Nya regler från 1 juli 2017

På den här sidan finns det information som slutar att gälla den 1 juli, då nya regler träder i kraft. Läs mer om förändringarna.

Mer information

Sidansvarig: Per Höjevik
Publicerad: 2014-03-26
Senast uppdaterad: 2017-01-24