• Skriv ut
Alternativ bildtext

Campingägare

Elsäkerheten är oftast god på Sveriges campingplatser och i de flesta fall hjälper både anställda och gäster till att hålla uppsikt över elsäkerheten. Enklare brister åtgärdas av campingägaren och vid allvarligare fel på starkströmsanläggningen kontaktas ett elinstallationsföretag.

Exempel på brister som förekommer är att kontroll av anläggningen inte alltid utförs av yrkesmän och heller inte alltid dokumenteras. Ett annat är bristande kontroll av jordfelsbrytare.

Innehavaren ansvarar för elsäkerheten

Det är du som innehavare av campingplatsen som ansvarar för elinstallationen. Med innehavare avses oftast den som äger, driver eller nyttjar den. Ta reda på hur just dina avtal ser ut.

Innehavaren ansvarar även för den anslutna elektriska materielen som gästerna erbjuds. Dels den fasta elinstallationen men även de elektriska apparater som du ställer till gästernas förfogande, som till exempel tvätt- och köksutrustningar. Det är viktigt att elinstallationen och elektriska apparater är utförda och hålls i sådant skick att de ger nödvändig säkerhet för person och egendom.

Elinstallationsarbete ska utföras av elyrkesman

Kom ihåg att elinstallationsarbete, med vissa undantag, endast får utföras av behörig elinstallatör eller av yrkesman som arbetar under överinseende av behörig elinstallatör.  

Som innehavare är du även skyldig att se till att ellagstiftningens krav på personalens säkerhet vid drift, skötsel och underhåll av elanläggningar är uppfyllda. Här ingår bland annat att se till att personalen har kunskap om de föreskrifter som behandlar anläggningars skötsel.

Nya regler från 1 juli

Alla företag som utför elinstallationsarbete på andras anläggningar, det vill säga en elcentral och dess anslutningar, ska från och med 1 juli finnas med i Elsäkerhetsverkets register. Det gör det enkelt för dig som köper elinstallationstjänster att kontrollera att företaget uppfyller vissa grundläggande krav och står under Elsäkerhetsverkets tillsyn. Läs mer om förändringarna.

Sidansvarig: Göran Olsson
Publicerad: 2009-07-06
Senast uppdaterad: 2017-03-14